Kontaktirajte nas

Poslovnica 1

Ivana Kapistrana 15
33000 Virovitica

PRAVNE INFORMACIJE

Trgovačko društvo Alternativa za Vas d.o.o, sjedište ul. Zlatnog Polja 98, 33000 Virovitica, upisano u Sudski registar trgovačkih društava RH pri Trgovačkom sudu u Bjelovaru (MBS: 010083061), OIB-13027864498, s temeljnim kapitalom od 220.000,00 kuna, uplaćenim u cijelosti.
Žiro račun: 2402006-1100623525 kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka.
Član uprave: Svetlana Pasarić, matični broj: 2303976315014, OIB:78601766098.
Sjedište: Alternativa za Vas d.o.o., ul. Zlatnog Polja 98, 33000 Virovitica, Hrvatska.
Poslovnica1 (trgovina i webshop): Ivana Kapistrana 15, 33000 Virovitica, Hrvatska.